U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osjećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju pokvariti Vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da mi mislimo na Vas. Bezbrižno putovanje je pred Vama uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja "Dunav osiguranje" a.d..

U saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kućom "CORIS assistance" pružamo Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u cijelom svijetu, 24 sata dnevno i 365 dana u jednoj godini.

Mogu se osigurati lica do navršenih 80 godina života i to za individualno i porodično osiguranje.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno i porodično (roditelji i djeca do 18 godina).

Putničko zdravstveno osiguranje garantuje Vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova:

  • ambulantnog liječenja;
  • nabavke neophodnih lijekova i medicinskog materijala;
  • prevoza do najbliže zdravstvene ustanove;
  • bolničkog liječenja;
  • prevoza u zemlju;
  • stomatološke intervencije;
  • drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest ili povredu.
Ukoliko se dogodi osigurani slučaj, sve potrebne informacije dobićete 24 časa dnevno na
tel.: + 381 11 3636999., "CORIS assistance" doo Beograd.

Odaberite paket

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

Individualno

Individualno

Osiguranje koje važi za jednog putnika i koje pokriva jedno putovanje koje se treba iskoristiti u kontinuitetu (jedan ulazak i izlazak iz zemlje) u okviru ugovorenog perioda pokrića.

Porodično

Porodično

Osiguranje koje važi za porodice - roditelje i decu do navršenih 18 godina. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa obezbeđeni su popusti u odnosu na cene individualnih polisa.