Pod porodicom se podrazumeva najmanje jedan roditelj i deca do navršenih 18 godina starosti.

Lični podaci
Pogledaj polisu
Plaćanje
Svrha putovanja
Obavezno polje
KM
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje (min 3, max 365)
Dodatne opcije

Porodično osiguranje se zaključuje po sledećim pravilima:

  • Pod porodicom se podrazumeva najmanje jedan roditelj do navršenih 80 godina starosti i deca do navršenih 18 godina starosti; za svako dete sa navršenih 18 godina života obračunava se premija za individualno osiguranje i ispostavlja posebna polisa
  • Gornja starosna granica je navršenih 80 godina
  • Primjenjuje se za putovanja na teritoriji Evrope, uključujući Rusku Federaciju i Tursku. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 60.000,00 KM.
  • Primjenjuje se za putovanja u cijelom svijetu isključujući teritoriju Evrope, Ruske Federacije i Turske. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 60.000,00 KM.
  • Primjenjuje se za putovanja u: Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 30.000,00 KM.
  • Minimalan broj dana na koju se može zaključiti osiguranje po ovoj Tarifi premije iznosi tri (3) dana

Svrha putovanja može biti:

  • Turističko i poslovno putovanje