Lični podaci
Pogledaj polisu
Plaćanje
Svrha putovanja
Obavezno polje
KM
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje (min 3, max 365)
Dodatne opcije

Individualno osiguranje se zaključuje po sledećim pravilima:

  • Minimalan broj dana na koju se može zaključiti osiguranje po ovoj Tarifi premije iznosi tri (3) dana
  • Gornja starosna granica je navršenih 80 godina
  • Primjenjuje se za putovanja na teritoriji Evrope, uključujući Rusku Federaciju i Tursku. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 60.000,00 KM.
  • Primjenjuje se za putovanja u cijelom svijetu isključujući teritoriju Evrope, Ruske Federacije i Turske. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 60.000,00 KM.
  • Primjenjuje se za putovanja u: Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Maksimalno pokriće po ovoj tarifnoj grupi iznosi 30.000,00 KM.

Svrha putovanja može biti:

  • Turističko i poslovno putovanje